(01-07-2021)Πρακτικό εκλογών ανάδειξης ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

(18-06-2021) Αξιολόγηση εκλογιμότητας των ενδιαφερομένων για την εκλογή τους στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής & ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

(29-05-2021) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Page 2 of 4