διοικητικο προσωπικο

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Εσ. Τηλέφωνο e-mail
Δούκα Ιωάννα Προϊσαμένη Γραμματείας 2741074991 5163 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέζη Φωτεινή Υπάλληλος Γραμματείας 2741074993 5166  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Παπαπορφυρίου Ανθή Υπάλληλος Γραμματείας 2741074997 5252  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τσάκωνα Αλεξάνδρα-Κυριακή Υπάλληλος Βιβλιοθήκης 2741074997 5252  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φλώρου ΒΑσιλική Υπάλληλος Βιβλιοθήκης 2741074992 5165  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Χοροζίδου Ευγενία Βιβλιοθηκονόμος 2741074998 5290  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Εσ. Τηλέφωνο e-mail
Γκουβούση Ματίνα Υπάλληλος Γραμματείας 2741040040 54 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Δούνδη Κατερίνα Υπάλληλος Γραμματείας 2741040058 54 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Μαρκούτση Έλενα Υπάλληλος Γραμματείας 2741040045 54 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.