Έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η ιστοσελίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  http://ssps.uop.gr

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με τη Σχολή, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά της Τμήματα και τις ερευνητικές δραστηριότητες του επιστημονικού προσωπικού και των φοιτητών.

Το περιεχόμενό της θα εμπλουτίζεται και θα ενημερώνεται συνεχώς.
 
Ο Κοσμήτορας

Ξενοφών Κοντιάδης
Καθηγητής