(18-06-2021) Αξιολόγηση εκλογιμότητας των ενδιαφερομένων για την εκλογή τους στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής & ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

Αξιολόγηση εκλογιμότητας των ενδιαφερομένων για την εκλογή τους στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ανακήρυξη υποψηφιοτήτων.

Για την θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών υποψήφιος ο καθηγητής κ. Κυριάκος Σουλιώτης | Βιογραφικό σημείωμα / Αίτηση υποψηφιότητας